Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument zwany Polityką prywatności, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystanie z plików cookies na stronie internetowej www.meritumszkolenia.pl

 

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 

 1. Informacje dotyczące danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuje, że:

I. Administratorem strony i danych osobowych jest Jacek Furkałowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Meritum Consulting Centrum Szkoleń i Rozwoju Jacek Furkałowski, zwany dalej Administratorem danych. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki prywatności skontaktuj się z nami poprzez:

 • e-mail: jacek@meritum-c.com.pl
 • 604 557 858
 • listownie na adres: 05-250 Radzymin ul. Wołomińska 47

 

Jako Administrator danych nie powołaliśmy Inspektora ochrony danych i wykonujemy samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług. Art. 6 ust.1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.
Spełnienie obowiązków podatkowych. Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego). Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie i inne przesłane za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych informacje, które służą opracowaniu przedmiotu i warunków umowy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Administrator będzie przetwarzał w/w dane do momentu rozwiązania umowy.
Prowadzenie fanpage na Facebook. Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu. Dane osobowe przetwarzane w opisanym powyżej celu przetwarzam wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z fanpage a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z portalu Facebook ,Twoje dane przetwarza Facebook Ireland w oparciu o ustanowione przez siebie Regulamin i Politykę prywatności. Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.
Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej. Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku o Twojej aktywności na stronie internetowej). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wykorzystania cookies na stronie internetowej. Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies). Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić opuść stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

III. Cofniecie zgody i sprzeciw.

W każdej chwili możesz wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych . Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Jak większość przedsiębiorców korzystamy z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest związane z przekazywaniem danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane :

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z nami w zakresie usług świadczonych na rzecz naszych klientów;
 • organom państwowym (np. US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa);
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierając, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, hostingu;
 • bankom – celem realizacji transakcji,
 • innym podmiotom, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

V. Przekazywanie do Państw trzecich.

W związku z faktem, że Administrator danych korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług takich jak: Google, Facebook, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki(USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach(w całości lub częściowo)Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, certyfikaty i standardowe klauzule umowne. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, wyraziłeś zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Prawa osób których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez nas, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminu Facebooka.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlały żadne treści pochodzące od nas a związane z Fanpage. Widzimy Twoje dane osobowe, takie jak np.: imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zwartych w jego regulaminie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage na podstawie Twojej zgody oraz celu realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. marketingu własnych produktów lub usług.

Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook. A także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. Oraz innym Użytkownikom portali społecznościowych( z uwagi na fakt, że informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne).

Masz prawo do odstępu od treści swoich danych, ich poprawienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo żądania odstępu od danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie przekazujemy danych poza teren UE/EOG z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/about/

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.

 

 1. Logi serwera.

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zwartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 2020-11-22