Czy  ważna jest dla Ciebie dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu?

 Chciałbyś podnieść efektywność wspólnych działań?

FRIS w tym pomaga! W prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, daje rekomendacje dotyczące aktywności poszczególnych osób w zespole. Otrzymasz też wskazówki, jak się lepiej porozumiewać i zapobiegać konfliktom.

W czym dokładnie pomaga zastosowanie FRIS w zespole?

PŁYNNA KOMUNIKACJA

Poznanie Stylów Myślenia i Stylów Działania członków zespołu pomaga we wzajemnym porozumieniu. Łatwiej zapobiegać konfliktom i trudnym sytuacjom.

SYNERGIA W PRACY PROJEKTOWEJ

Narzędzie Proces FRIS  ma zastosowanie w pracy projektowej zespołu. Wskazuje, jak wykorzystać predyspozycje pracowników do realizacji  zadań we wspólnym przedsięwzięciu.

POZNANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

Znajomości Stylów Myślenia i Stylów Działania członków zespołu to źródło wiedzy o predyspozycjach pracowników.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Dopasowanie potencjału pracowników do wykonywanych zadań  oznacza więcej radości z wykonywanej pracy i sprawniejsze działanie. Pracownicy mają większą motywację i są bardziej zaangażowani.

PROCES FRIS – narzędzie wspomagające w budowaniu zespołu

Twój zespół prowadzi wspólne projekty?

Chciałbyś, aby były realizowane perfekcyjnie?

Znajomość procesu FRIS dostarczy Ci wskazówek,  jak to zrobić najlepiej.             Na mapie procesu FRIS zaplanujesz działania, uwzględniając predyspozycje każdego członka zespołu. Rozpoznaj potencjał zespołu za pomocą narzędzia innego niż wszystkie! Proces FRIS to oryginalna koncepcja, która pomoże Ci zbudować zespół uwzględniając zarówno efektywność działań,                             jak i satysfakcję z wykonywanej pracy.

RAPORT ZESPOŁOWY – narzędzie do analizy potencjał zespołu

 

Raport zespołowy opracowujemy na podstawie raportów indywidualnych członków Twojego zespołu.

Powstaje mapa Twojego zespołu.

Dzięki niej dowiesz się, na jakim etapie projektu sprawdzą się poszczególni pracownicy.

Nakreśla architekturę komunikacji i mechanizmy współpracy pomiędzy członkami zespołu.

 

Czego dowiesz się z raportu zespołowego?

 

Z raportu zespołowego dowiesz się, w jaki sposób członkowie zespołu:

● definiują cele i jakich rezultatów oczekują,

● zdobywają i interpretują informacje,

● dokonują wyboru i podejmują decyzje,

● włączają innych we własne działania,

● określają i wyrażają swoje stanowisko,

● działają w obliczu problemów.

Warsztaty „Budowanie zespołu według metody FRIS®

 

Główne cele:

 

  • Zwiększenie efektywności zespołu w oparciu o model FRIS®
  • Przeprowadzenie analizy potencjału zespołu na podstawie raportów indywidualnych FRIS® oraz raportu zespołowego FRIS® dla badanej grupy

Jakie korzyści osiągną uczestnicy warsztatu?

 

  • Zdiagnozują swój indywidualny styl myślenia i działania
  • Otrzymają  indywidualny RAPORT FRIS® wraz z informacją zwrotną
  • Poznają różnice indywidualne w stylach myślenia i działania
  • Zrozumieją, dlaczego niektóre zadania w Twoim zespole „kuleją” i co można na to poradzić
  • Dowiedzą się, czym jest PROCES FRIS® i jak go wykorzystać w pracy zespołowej

Zapytaj o warsztat

Beata, tel: 608 302 988
beata@meritum-c.com.pl

Opinie menedżerów  o warsztatach z zakresu budowania zespołów w oparciu o model FRIS:

 

„Osiągnąłem dwa cele. Po pierwsze: wiedza o zespole, którym zarządzam. Po drugie: sprawdzenie kompletności zespołu w kontekście FRIS”

Menedżer zespołu finansowego, Warsztaty pt. „Budowanie zespołu według metody FRIS”

„W opinii pracowników Poradni, warsztat służył ich osobistemu rozwojowi, w tym poznawaniu własnego potencjału oraz mocnych stron koleżanek. Zdobyta wiedza pomoże lepiej zaplanować pracę zespołu”

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Warsztaty pt. „Wyższa kultura współpracy w oparciu o model FRIS”

„Udało mi się lepiej poznać siebie i zrozumiałam to, jak różny jest mój zespół”

Menedżer Działu Marketingu, Warsztaty pt. „Budowanie zespołu według metody FRIS”