Pomagamy organizacjom rozwijać zespoły

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Komunikacja – Motywacja – Przywództwo

„Dobra firma powinna być zorganizowaną formą przyjaźni.”
Herbert N. Casson

 

1

Prowadzimy warsztaty SKUTECZNY ZESPÓŁ w oparciu o model FRIS ®!

2

Zamów Raport Indywidualny FRIS ® wraz z informacją zwrotną

3

Zamów Raport zespołowy FRIS ®

Napisz do nas

Zaproponujemy program w oparciu o Twoje potrzeby.

Jeżeli chcesz:

 • ABY ZESPÓŁ SKUTECZNIE WSPÓŁPRACOWAŁ I WYDAJNIEJ DZIAŁAŁ
 • ZINTEGROWAĆ LUDZI WOKÓŁ WSPÓLNYCH WARTOŚCI
 • PRZECIWDZIAŁAĆ BŁĘDOM KOMUNIKACYJNYM, WYSTĘPUJĄCYM W ZESPOLE
 • DOSKONALIĆ STRATEGIE KOMUNIKACYJNE CZŁONKÓW ZESPOŁU
 • ODKRYĆ JAKIE ZASOBY WNOSZĄ DO ZESPOŁU POSZCZEGÓLNI JEGO CZŁONKOWIE

Wspieramy ludzi w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań
w trudnych sytuacjach

Zarządzanie emocjami
Budowanie odporności zespołu


„Panowanie nad emocjami, tak aby były właściwe w każdej sytuacji, jest zdolnością opierającą się na samoświadomości” Dawid Goleman


Zadbamy o to, aby członkowie Twojego zespołu :

 • Lepiej zarządzali emocjami
 • Efektywniej komunikowali się w sytuacji konfliktu
 • Poznali techniki radzenia sobie ze stresem
 • Zwiększyli potencjał asertywności w sytuacjach biznesowych

Przygotujemy program w oparciu o Twoje indywidualne potrzeby.

Trudne sytuacje
w obsłudze klienta i sprzedaży


„Ludzie nie są nastawieni przeciw tobie, oni tylko dbają o swoje interesy.”
Fowler Gene

Przygotujemy Twoich pracowników do tego, aby:

 • Potrafili  poradzić sobie w  najtrudniejszych sytuacjach z klientami
 • Byli bardziej asertywni
 • Umieli reagować na krytykę , wymuszanie czy złość klienta
 • Dyplomatycznie stawiali klientowi granice, dbając o interesy firmy
 • Radzili sobie w sytuacjach presji, nacisku i manipulacji

Pracujemy w oparciu o case study trudnych sytuacji zebrane podczas badania potrzeb szkoleniowych

Coaching

Specjalizujemy się w coachingu dla menedżerów, którzy chcą lepiej  zarządzać swoimi emocjami, budować równowagę miedzy pracą a życiem osobistym, mieć więcej czasu dla siebie.