FRIS® dla zespołów

„Moim biznesowym wzorcem jest zespół The Beatles. Składał się on z czterech mężczyzn, którzy  nieustannie pilnowali siebie nawzajem. Dodatkowo balansowali swoje niedoskonałości, co w efekcie sprawiało, że jako zespół byli świetni, a w pojedynkę artystycznie niewystarczający. Tak właśnie widzę biznes. Świetne rzeczy w biznesie nigdy nie mają jednego autora. Najdoskonalsze produkty, są dziełem zespołu ludzi.”

(Steve Jobs dla „Memory and Imagination” 1990)

W czym pomaga zastosowanie FRIS w zespole?

PŁYNNA KOMUNIKACJA

Poznanie Stylów Myślenia i Stylów Działania członków zespołu pomaga we wzajemnym porozumieniu. Łatwiej zapobiegać konfliktom i trudnym sytuacjom.

SYNERGIA W PRACY PROJEKTOWEJ

Narzędzie Proces FRIS  ma zastosowanie w pracy projektowej zespołu. Wskazuje, jak wykorzystać predyspozycje pracowników do realizacji  zadań we wspólnym przedsięwzięciu.

POZNANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

Znajomości Stylów Myślenia i Stylów Działania członków zespołu to źródło wiedzy o predyspozycjach pracowników.

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Dopasowanie potencjału pracowników do wykonywanych zadań  oznacza więcej radości z wykonywanej pracy i sprawniejsze działanie. Pracownicy mają większą motywację i są bardziej zaangażowani.

PROCES FRIS – narzędzie wspomagające w budowaniu zespołu

Znajomość procesu FRIS dostarcza wskazówek, w jaki sposób wykorzystać potencjał poszczególnych pracowników w zespole, biorąc pod uwagę ich naturalny styl myślenia. Możemy wzmocnić zespół tak, aby stał się bardziej efektywny.

RAPORT ZESPOŁOWY – narzędzie do analizy potencjał zespołu

 

Raport zespołowy  jest opracowany na podstawie raportów indywidualnych członków zespołu. Zawiera mapę zespołu w kontekście PROCESU FRIS. Daje odpowiedź, na jakim etapie  projektu sprawdzą się poszczególni pracownicy. Nakreśla architekturę komunikacji i mechanizmy współpracy pomiędzy członkami zespołu.

Z raportu zespołowego dowiesz się, w jaki sposób członkowie zespołu:

● definiują cele i jakich rezultatów oczekują,
● zdobywają i interpretują informacje,
● dokonują wyboru i podejmują decyzje,
● włączają innych we własne działania,
● określają i wyrażają swoje stanowisko,
● działają w obliczu problemów.

Opinie:

 

„Osiągnąłem dwa cele:

1. Wiedza o zespole, którym zarządzam

2.Sprawdzenie kompletności zespołu w kontekście FRIS”

„Wykorzystam w przyszłości informacje o potencjale własnym i pracowników. Sposoby pracy np. Partner-Badacz”

„Udało mi się lepiej poznać siebie i zrozumiałam to, jak różny jest mój zespół”